KOSZISZ SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS  TECHNIKUM
​ ÚJFEHÉRTÓ
Weboldal alcíme
Példa cím
Gyermekeknek
Kompetenciamérés iskolánkban   

Tájékoztató levél szülőknek

Kedves 10. osztályos Szülők!         

Az országos mérések megrendezéséről - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 80.§(1) bekezdése rendelkezik. A törvény rendelkezése szerint az oktatásért felelős miniszter az országos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai tevékenység méréséről, értékeléséről. Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés 6. 8. és 10. évfolyamán nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálatára.

A mérés során 4 db 45 perces felmérőlapot fognak kitölteni (matematika és szövegértés tesztek, melyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában).

FONTOS TUDNIVALÓK

A felmérés időpontja: 2021. május 26. szerda

A mérésre a szokott időben kell az iskolába beérkezni, a mérés egységesen 8:00-kor kezdődik.

A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek.

A tanulók hozzanak magukkal tollat (legalább kettőt), vonalzót, számológépet! (mobiltelefon és tablet sem használható számológép helyett)

Tanulói kérdőív

A mérés napján egy kérdőívet is hazaküldünk a tanulókkal. A kérdőív belső oldalán részletes tájékoztatás található a kérdőív céljáról és kezelési módjáról. A személyiségi jogok megfelelő biztosítása érdekében a kérdőíveket a tanulók hazaviszik, és szüleikkel egyeztetve töltik ki, majd másnap– döntésük szerint kitöltve vagy kitöltetlenül, nyitott vagy lezárt borítékban – visszajuttatják az iskolai koordinátornak. Fontos, hogy a kérdőív információit az iskola nem ismerheti meg. A kérdőívek visszaküldése önkéntes, de az iskola eredményeinek elemzése szempontjából fontos, hogy minél több érintett tanuló kitöltse és visszaküldje azokat.

Névkártya és Mérési azonosító

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mérés napján a tanulók saját nevükre szóló Névkártyát kapnak, amelyen szerepel a tanuló Mérési azonosítója. A Mérési azonosító segítségével tudják megtekinteni a tanuló mérésben elért eredményéről készülő egyéni jelentést 2022. február 28-tól a https://www.kir.hu/okmfit honlapon, a Tanulói jelentés menüpont alatt. A Névkártyán található név és Mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola tudja elvégezni. A két adat együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult, ezért felhívom a kedves szülők figyelmét, hogy a Névkártyákat NE KÜLDJÉK VISSZA!

Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek bennünket támogatni abban, hogy a mérésen minél jobb és reálisabb kép szülessen iskolánkról. Segítségüket előre is köszönöm.

Köszönettel

Tóth Edina

mérési koordinátor