KOSZISZ SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS  SZAKGIMNÁZIUM
​ ÚJFEHÉRTÓ
Weboldal alcíme
Lorem ipsum
Rólunk

Az intézmény rövid története


Az intézmény 1961-ben nyitotta meg kapuit egyetlen gimnáziumi osztállyal, amelynek létszáma 41 fõ volt. A képzés 1964-ben kibõvült mezõgazdasági szakközépiskolai képzéssel gyümölcstermesztõ és faiskola-kezelõ szakon. Az iskola 1965-ben költözhetett az új épületbe, amelyben már 7 gimnáziumi és 2 szakközépiskolai osztály kezdte meg a tanévet. 1969-ben elkezdõdött esti tagozaton a felnõttek oktatása is. Az 1972-ben megszûnõ mezõgazdasági szakközépiskolai képzés helyébe 1978-ban a textilipari szakközépiskolai képzés lépett. 
Az intézményben 1981 és 1988 között szünetelt a gimnáziumi képzés, helyette a szakközépiskolai képzés bõvült. Elkészült egy tanmûhely és 1984-ben beindult a fonalgyártó és szövõ szakmunkásképzés, amely 1989-ben, a szakmunkásképzés 1994-ben, a textilipari szakközépiskolai osztály pedig 1996-ban megszûnt. A ruhaipari szakközépiskolai oktatás tovább folytatódott, amelyre technikus minõsítõ képzés épült 1997-ben. A gimnáziumi képzés keretében emelt szintû reál- és humán irányultságú osztály kezdte meg mûködését 2001-ben, majd az ezt követõ évben indult újra a gimnáziumi felnõtt képzés és a ruhaipari szakiskolai oktatás is nappali tagozaton. A következõ években egyre inkább alkalmazkodni kellett a munkaerõ piac elvárásaihoz, így szerepelt a beiskolázási tervünkben, többek között, belügyi rendészeti és pedagógiai asszisztens képzés is.Jelenleg az informatikai és az általános gimnáziumi képzés a két pillére oktató-nevelõ munkánknak. Az iskola mûködtetõje 2008-ig Újfehértó város önkormányzata volt, ezt követõen,2012. szeptemberéig, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat. A megyei önkormányzat végezte el az intézmény közel teljes körû felújítását, felismerve azt, hogy a városnak szüksége van egyetlen középiskolájára.
2012 szeptemberétõl tartozunk a KOSZISZ irányítása alá. Ez idõ alatt folytatódott az iskola korszerûsítése és a képzési kínálat bõvítése. A Gondviselésnek köszönhetõen iskolánk is részese lehet annak az apostoli munkának, amelynek célja a felnövekvõ nemzedék oktatása mellett, a hitbeli megerõsítésük.Nagy gondot fordítunk nemzetünk igaz történelmének a megismerésére is, ezért olyan Nemzeti Emlékparkot építettünk iskolánk díszudvarára, amely egyedülálló a maga nemében. Intézményünk védõszentje, Boldog Kolping Adolf mellett, államalapítónk, elsõ szent királyunk, István. Nagy utat járt be iskolánk az elmúlt fél évszázad alatt. A több mint 3000 tanuló, akik nálunk tanultak, becsületes magyar emberekké váltak.